DEN MUSIKALSKE HAVE

"Det er for mig det bedste jeg har tegnet, i hvert fald noget af det bedste, noget af det som giver sindet en uforklarlig glæde" C. Th. Sørensen
For leden fandt jeg nogle gamle papirfotos i mine gemmer, fra årtusindskiftet, hvor jeg arbejdede i Herning på The National Show, med landskabsarkitekt Aage Sørensen, om et landart projekt med bl.a. pil som vækstmateriale. Ved samme lejlighed havde jeg muligheden for at gå ture i C. Th. Sørensen Geometriske Haver, som ikke ligger langt derfra og som han selv anså for at være musikalske. I dag er hækoverkanterne nået op i fuld højde og dermed står alle rummenes hækoverkanter præcise og skarpe og hele anlægget er modnet og går ind i den næste fase som et foranderligt monument. Christina Capetillo har for nylig lavet et billedbogværk om anlægget af samme navn.
 
- en af de lange akser, der skærer sig vej igennem de forskellige rum
-  oplevelsen er lige så stor i mellemrummene
som tre bygningskroppe der støder sammen
 - eller som en kasba med præcise vægge på en svag skrånende slette
 for og bag, ind og ud, op og ned og der imellem, - selvom anlægget er så fast og præcis i formen, så glider værket ind i rummet af jord og himmel.

 - måske er der blindgyder man kan forsvinde i?
C. Th. Sørensens datter, landskabsarkitekten Sonja Polls fine opstalt i en sprød akvarelskitse af et af faderens hovedværker.
 
C. Th Sørensen talte meget om at stilisere, " at forfine, fuldkommengøre og forstærke det karakteristiske ved et objekt". Her finder vi barokhavens busketter i en ny og modernistisk form, byggende på matematik, hvor den første væg, grundelementet til venstre, er 10 meter lang og benævnes to-kanten, den tredje som trekanten, videre med firkanten, femkanten, seks-, syv-, og ottekanten, en cirkel og en stor ellipse. Alle polygonerne bugter sig ind imellem cirklen og ellipsen og danner hermed både en åben og lukket, organisk komposition, som man kan opleve både udefra og indefra. der er således ingen hverken ret eller vrangside. En have der bygger på det musiske.

Datteren Sonja Poll mener fortsat at haven mangler både blomster og vand. "Det har aldrig været min fars hensigt at de skulle stå som tomme smykkeskrin"

Men det bliver der nok aldrig nogen endegyldig løsning på, da stærke kræfter mener at De Geometriske Haver - som de kaldes i daglig tale - skal forblive tomme, præcis som mange af de gamle italienske rennæssancehaver ,der står som nøgne skelletter.

Læs og se materialeforslaget til fredning af De musikalske haver her: fredningsnævnet

2 kommentarer: