NÅR HERREN OG FRUEN BYGGER EN HAVE

 For en rum tid siden skrev Henrik Eriksen Kære mænd, kom ud i haven. om mændene der glimrer ved fraværet i danske haver, og at en meget stor del af faget formidles af kvinder, og hvorfor det i den forlængelse også må være en selvfølge hvorledes emnet vinkles.
I boligindretning kalder man det for boligstyling, når der arrangeres puder og plaider og blomster i vaser og tændes stearinlys. Det må så være naturligt at kalde det for havestyling, når man gør tilsvarende i haven.
  Det interesserer sikkert ikke så mange mænd? De er måske mere interesserede i den "større fysik" omkring haven og dens liv?
Bygningsarkitekter er da også overrepræsenteret med mænd, og indretningsarkitekter af kvinder.
Egentlig kan det være ligegyldig hvem der repræsentere hvad og hvilke sider. Men i talen om hvorledes en have undfanges, er det nødvendigt at forstå hvad der skal til, for at en have kan blive et sted, hvor mennesker kan trives og dyrke de interesser de har. Hvad enten det drejser sig om gulerødder, træer, en smuk udsigt fra en liggestol, at samle planteslægter, dyrke dahliaer eller sikre sig frugtforråd til fryseren og henkogningsglassene til spisekammeret. Herunder også at kunne få afløb for pyntetrangen.
En have er grundstrukturer af vægge, terrassegulve, stier, gange, hække og hegn, og i tilgift kan man vælge bede, træet der skygger og skaber rum på et gulv af græs eller sten, afgrænset vand med lyd, pavilloner, og huse med glastage osv, Alt sammen elementer der har karakter af at bygge, opføre og anlægge i stor skala.

For et par år siden havde jeg fornøjelsen at besøge Susanne og Thorben, og som efter en længere samtale, bestilte en haveskitse over hele deres store areal, der ligger i et smukt landskab på Fyn. Siden har man kunnet følge med i deres gøren og laden på havebloggen Solbakken.
- Et stort haveprojekt hvor herren og fruen i huset har hver sin spidskompetence, og hvor man kan følge deres imponerende samarbejde, hvilket også de mange kommentarer vidner om.

Det er som om selve processen "at herren og fruen i fællesskab bygger og er på vej til at skabe en have" er blevet en rigtig god motor på bloggen og som giver den drivkraft og retning.
Billederne herover er sakset fra Susannes og Thorbens blog, helt uden tilladelse, og viser Thorben i omdrejninger. 

NÅR LYSET BRYDER FREM...

 September og oktober er måneder med meget varierede vejrforhold, fra tåge, rim, regn, storm, til knasende klare vindstille blåtonede morgener, hvor varmen op ad dagen er til at holde ud og hvor resultatet af ens anstrengelser, står frem. Både succeserne og ens fiaskoer.
 Billederne her, er af langstrakte krumme græs- og staudebede, der skal kunne præstere noget i sommerhalvåret med farver, bevægelse, arkitektur der giver rumlig form og retning og endelig, men ikke mindst; et hensyn til det eksisterende. Men bedene har også sin berettigelse i efteråret og langt hen i vintermånederne, selvom her stadig skal justeres og forbedres.
Deschampsia cespitosa `Goldtau´
Jeg tror at typen af beplantninger, som er anvendt, appellerer til et urinstinkt i os. Noget i os kender fornemmelsen af at bevæge sig ud af skovbrynet en tidlig morgen eller i et hvilket som helst andet vejrlig, selv om man ikke kan sætte tidspunkt på, hvornår man har oplevet det sidst. Præcis som de fleste kender fornemmelsen af at putte en kold, hård sten i munden. Selv om det er en nok så ubehagelig oplevelse og dårligt tåler sammenligningen.
 En trang til at lade sig forene med noget oprindeligt, måske?
til venstre: Calamagrostis acutiflora `Karl Foerster´
 En tur over heden med familien eller en vandring igennem et gammelt stenalderlandskab med resten af stammen? - En trang til at give den moderne hjerne en pause fra skærmen og resten af den digitale verden og erstatte den med noget taktilt, der kan sanses gennem kroppen; ben og arme, hænder og fingerspidser og mærke køligheden på huden.
 Der er ingen tvivl om, at det er de landskabelige scenarier, der stimulerer og som i bund og grund kun har det til formål at vække det sanselige og skabe kontakt til noget oprindeligt.
 Her er ingen have-nytteværdi, eller en komplet samling af en art eller sortsrække.
Ovenstående fotos er taget hen over et kvarters tid i går morges d. 30 september, og hvor lyset filtreres og solstrålerne sendes ind fra siden igennem vegetation af aldrende træer og unge buske og lægger sig på de to år gamle staude- og græsbede. Denne plantetype har en forholdsvis kort tidshorisont, og som efter min erfaring, først giver mening, når den sammenstilles med vegetation og i et landskab der har en noget længere tidskadence.
Panicum virgatum `Heiliger Hein´
På nært hold, får man det nærmest smidt i synet, at her er tale om noget ret kortlivet, noget sart og fint, noget skrøbeligt og let, noget der måske ikke er så holdbart i længden, men som qua sin farvenuance, transparens og store overflade, er eminent som materiale til at fange lyset, når det bryder frem.
Pennisetum orientale `Karley Rose´
 
 


DON´T COPY LANDSCAPES - GET INSPIRED

Ikke langt fra hvor vi bor ligger der en plantage med nåletræer og mosebunke i skovbunden. Den er vel ca. 30 - 40 år gammel og er altså ikke et naturprodukt, men et menneskeskabt areal beregnet til at give et udkomme en gang i fremtiden, i form af tømmer. Det er et inspirerende sceneri, fordi der opstår en speciel dynamik imellem de langsomme vertikale træstammer, der rager op og det "hurtige hø" der nærmest lægger sig horisontalt ned i bunden af arealet. Begge elementer er med til at skabe dybde og perspektiv, trods en temmelig ensformig gentagelse. I solskin fanger mosebunken lyset og fremhæver de skarpe konturer af stammerne og i tåge- og regnvejr som her, opstår der en mystisk atmosfære, hvor disen af luftens vandperler gør stedet uigennemsigtigt og uklart.
 
 Et andet sted, her på halvøen Djursland, i en moseagtig lavning, (billedet herover) og hvor marken ikke er drænet, er der grobund for et helt andet vegetationssceneri. Området er nærmest opgivet som dyrkningslandskab, men bliver dog trods alt justeret, så det ikke springer i skov. De forskellige sivtuer, står som soltære planter og græsserne ligger som bløde dyner og mildner landskabet og danner en blød kontrast til de oprette strå.
 Ude langs kysten finder man strandengene, som i sig selv kan betegnes som landskabelige bede og hvor planterne helt af sig selv placerer sig, som om det var planlagt; herover fem små tuer af vild sedum.
 Herover en massebeplantning af lyng (den gule kender jeg ikke navnet på) og hvor farverne kompletterer hinanden.
 En masse af kun stråfarvet græs...
 og ditto med frøstande fra almindelig syre (Rumex acetosa) som solitære planter der rager op og giver både form og farvekontrast.
 De færreste bryder sig om massefylde, når det gælder havens vækster. Man vil gerne have plads til så mange forskellige planter som muligt, selv om man måske ikke betragter sig selv som plantesamler?
Men de senere år, er jeg blevet stadig mere overbevist om at min egen tilgang til blomstrende bede tager afsæt i meget af det man kan finde i den danske natur. Jeg mener ikke at man skal kopiere naturen. Til det spørgsmål er jeg enig med Hans Roses citat i bogen Späthbarock :
 
"Det man kan indvende mod den landskabelige have er ikke så meget at den ligner naturen mere end andre havetyper, men særlig dette, at den principielt er uden udviklingsmuligheder. Landskabshaven har det til fælles med naturen, at der ikke frembringes nye typer, og udviklingen er så betinget af vækst og forfald, at den ikke kan bedømmes fra et kunsthistorisk, men kun fra et naturvidenskabeligt synspunkt"
 Der er sikkert mange der vil være uenige i den holdning. Også når jeg påstår at det er temmelig upassende at anlægge præriebede i Danmark, fordi vi ikke har den naturtype på vores kontinent.
 Ok. Man kan jo gøre præcis hvad man vil. I havesammenhæng er der ikke noget der er rigtigt og noget der er forkert eller tilladt og forbudt. Man opnår bare nogle forskellige resultater afhængigt af hvad man gør og som kan være mere eller mindre heldige, hvis man ikke har en defineret retningen for hvad det er man ønsker sig af sin have før man går i gang. Og så er vi tilbage ved overskriften: Kopier ikke landskaber! Jeg er helt klar over at Hans Roses påstand gælder landskabshaven sat op imod den formelle/ mere konkrete og formede have. Men jeg mener også det gælder i de mere detaljerede beplantninger vi laver.
Der er meget inspiration at hente i de mange forskellige landskabstyper vi har i Danmark men at kopiere et landskab i ens egen have, får man nok ikke særlig meget succes med. Men et koncentrat i form af en lund, en inspiration fra et engområde, en afdeling med afsæt i et frodigt kær, eller  en fugtig mose, vil være en god idé, som mål, ligesom et solåbent husnært område med udsigt, måske vil passe med en stiliseret tør sandet strandeng, eller et hedeparti, hvis det passer til huset, haven og området. Disse landskabstyper giver os samtidig et fingerpeg om hvilke vækstbetingelser jorden og mængden af vand og næring der kan gives de planter, som skal vokser her.
På den måde er det fint at lade sig inspirere og lade dyrkningsforholdene på ens eget lille jordlod, være indikator for havetypen.

For i virkelighedens verden, er mange af de planter der tilbydes i havecentrene, slet ikke udvalgt ud fra at de skal kunne harmonere med det danske landskab. Mange har et meget eksotisk præg og kommer da også fra varmere klima end vores og ville sandsynligvis heller ikke etablere sig her, hvis de naturligt fik muligheden for det?

Nu er der måske en og anden der vil påstå jeg nærmer mig noget der ligner planteracisme? Det er ikke hensigten. Men jeg synes at en stor del af de mange blomstrende haveplanter vi tilbydes, er meget fremmedartede og enorme i løvværket, ekstra farverige og komplicerede i blomsterhovederne, men frem for alt; så forlanger hovedparten af dem at de støttes af stokke, holdes på plads af snore eller dyrkningsmæssigt håndteres med saks og gødning og jorddække. - Og det samlede udtryk virker ofte meget tungt og dystert fordi de skaber en, efter min mening, alt for kompakt volumen i haven, og som også dårligt tåler vores klima.

Mit råd er derfor ofte: indplant nogle prydgræsser i gentagne rytmer i haven. De fungerer som lunger og pauser og giver luft og ynde, dybde og perspektiv til de mere tunge og bombastiske, massive beplantninger, man ofte ender op med, når man går efter det der primært kan præstere på farveskalaen i blomsterne.

Og så visner mange af prydgræsserne med ynde, præcist som det der sker i landskaberne, når forfaldet indtræffer.

SKRU OP SKRU OP! (nu kommer drønet)

 Jeg skal gerne indrømme det, jeg samler ikke på hortensiaer! - Jeg anser det for en lidt besværlig plante, både dyrkningsmæssigt og som en vækst der har vanskeligt ved naturligt, at glide ind sammen med alle mulige andre af havens levende væsener på vores breddegrad. Den er temmelig eksotisk.
 Modsat vil jeg nødig beskyldes for at være planteracist. Men jeg hylder det princip at højtforædlet vegetation gør sig bedst i nærheden af huse og bygninger sammen med mennesker og at de mindre forædlede planter fungerer bedst i selskab med naturens vilde.
 Men man kan selvfølgelig forsøge at modbevise normen. På det seneste har jeg lavet indlæg med store landskabsbede i den naturalistiske stil, og fristes derfor til at vise disse fotos som jeg optog for et par dage siden, og som på det nærmeste; modsiger min tese.
 Det er syv år siden jeg tegnede denne have. Og den lille terrasse længst ude i haven med hortensiahækken omkring, var et lidt vovet eksperiment og et forsøg på at bryde reglen og gøre en undtagelse, stærkt inspireret af fruen i huset.
 Hun var og er stadigvæk, helt og aldeles eminent til at få hortensiaer til at gro, vokse og ikke mindst; blomstre. Både i krukker og i fri dressur. Så hvorfor ikke udnytte denne færdighed helt ud i det ekstreme og lave en hortensiaomkranset lille terrasse længst væk fra huset i nærheden af skoven?
 Nu ligger terrassen der som en lille blå juvel; et boblebad der lyser op for en kort bemærkning, langt hen i sensommeren og ind i det begyndende efterår.
 Her er masser af rådyr på visit året rundt. Men de lader sig ikke friste af hverken nyvækst og friske skud eller de blå hortensiablomster. På afstand kan de godt minde lidt om farven på Forglemmigej og Kermindesøster. - et farve-clach til resten af det store og mere naturlige græs- og staudebed ude i haven, imellem hus og hortensiahæk..
Her er der skruet op for farven.

SIMPLICITY

 

Drivhuset her, er en simpel men dog raffineret renovering af et gammelt koldhus, der er gravet ned i brinken på en åben grund med udsigt til en af Danmarks smukke landskaber.
 Det er en fornøjelse når håndværkere, i dette tilfælde: smeden og glarmesteren, udfører et godt og solidt stykke arbejde, både hvad angår håndværk og en udvist sans for detaljen.
 Som det ses, har jeg designet en glastrempel, (det lodrette smalle stykke under det skrå tag) der hæver taget en smule fra murbrystningen. Det bevirker at konstruktion og udtryk synes lettere og lidt mere elegant.
 Muren er den oprindelige, men renoveret og efterpudset med mørtel og malet
 Og for at drivhuset ikke skulle stå mutters alene er der anlagt en cirkelformet terrasse, så huset har fået et udendørsmiljø; et udendørs gulv, der er forankret til bygningen.

 Konstruktionen af taget er nærmest udvendig, forstået sådan at metalprofilerne rager op imellem de lange glasstykker af splintfrit glas, der ligger på et påsvejset profiljern og med millimeter tynde sprækker til glasset i trempel, så kondensvandet kan løbe ud på undersiden af glasset.
 
 
 
For enden i det smalle glashus mod naturen, er der lavet en lille befæstet plads til et lille bord og et par stole.

Glashuset og den runde terrasse vil om få år være omkranset af en bred tætklippet bøgehæk, der giver lidt intimitet og læ på terrassen og udsigt til søen, og så man blot kan se glastaget rage op, når man bevæger sig rundt på grunden. 
 Her ses det oprindelige hus med trapezplasttag...
og en ydmyg trædør i gavlen. Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om at huset skulle bevares, men æstetikken kunne måske hæves en smule, og uden at "overgøre" det hele?
 
 

DET STORE MONSTER, DERUDE

 Forleden læste jeg the monster outside af fotografen Valery Lapthorne på ThinkinGarden. Dette indlæg kunne jeg selv have skrevet, hvis jeg var kommet på det, - og hvis jeg havde nedfældet mine ofte bange haveanelser og mange nuværende plantefrustrationer, i et koncentreret skrift.
 For; ved vi egentlig ret meget om hvad det er vi sætter i gang, når det kommer til stykket, og når vi drømmer om Sissinghursts mure og forsøger at efterligne dem i levende plantestof? Når vi inspireres til at lave store staudebede fordi nogen fortæller det er så nemt?? Så de kan ikke blive store nok! - Ovenstående foto er et 8 år gammel udsnit af vore 6 mindre haverum på højre side af hovedaksen i vores have, med hver sit tema, og som i dag ville kunne opfylde 6 menneskers havedrømme. - Hvis ikke de er alt for grådige.
 En 100 meter dobbelthæk som koridor!? - et syn i havefeberdrømme der bare skulle realiseres
 En gylden tid, med drømmen om en gul have. Måske skulle man bare rydde den og lade den stå tom?
 Det samme med den hvide?

 ...og så måske bare nøjes med de to lange græs- og staudebede?
 Ja gu er det flot! - og jeg er da også af den mening, at man ikke skal være uambitiøs, når man drømmer og når man påbegynder sin have.
...men mindre kan måske gøre det?
Under alle omstændigheder er sensommeren og efteråret tiden hvor man bør tænke sig om og træffe de vigtige afgørelser. Hvad skal fældes? hvad skal ryddes? - det der ikke fungerer og som er sygt, det som længe har hindret en i at forbedre haven og gøre den smukkere. Også selv om det er en plante man har fået af moster Gerda, men som nu er fyldt med svamp, eller som ikke trives i den jord den er blevet tildelt.
Det er tiden, hvor der skal luges ud i alt det, man har gået og ærgret sig over og det som man til stadighed har kunnet se, ikke fungerer. Måske skal der luges så meget ud, at man står med et næsten tomt lærred og kan rationalisere sig frem til noget der vil passe bedre, - både til de mennesker der lever her og til stedet. Alt for sjældent spørger vi os selv om hvad det er vi vil med vore haver, om den passer til os og vores energiniveau - og hvad den skal kunne sammen med os.
Og oftest forandrer vi os hen over årene og vores havesyn med. Det store spørgsmål er så; har vi skabt en have, der kan tåle forandringer samt naturens pres i takt med vores egen udvikling, alder og ændring af livsvilkår og lyst? Eller har vi fået skabt et monster?
Jeg er ikke kommet til samme konklusion som Valery, men hendes skrift sætter tankerne i gang.