GRØFTEKANTEN SOM FORBILLEDE

I augustudgaven af magasinet HAVEN  har jeg skrevet en artikel om vores staudehave, hvori jeg fortæller om intentionerne, de praktiske forberedelser og erfaringerne med projektet.
 Det er nu 10 år siden, at de to 65 meter lange græs- og staudebede blev anlagt i vores nye have. Meget er sket i dem siden.
 Det er heller ikke nogen hemmelighed at de har været forsøgslaboratorium for de mange græs- og staudebede jeg har designet i den mellemliggende periode for mange kunder. Kendskabet til området: planterne i et græs- og staudebed, får man ikke kun ved at læse om det i bøger og kigge på flotte fotos. Det opnår man bedst ved at arbejde med stoffet og have materialet i mellem hænderne.
 Jeg er fuldt ud klar over at vækstbetingelserne er forskellige fra sted til sted, - lyset falder anderledes, terrænet og vandet ligger ikke ens to steder, og omgivelser og de mennesker der skal bestyre hele herligheden, har divergerende meninger om de juveler der skal placeres, når man anlægger staudebede.
 Det er derfor en helt ny og dejlig opgave, jeg skal begynde forfra med, hver gang jeg bliver bedt om at sammensætte beplantninger til blomsterbede for en kunde.
 Stedet, omgivelserne, jordbunden, kundens værdier, smag og indstillinger til natur og planter er givne parametre for hvorledes projektet skal løses.
 For vores eget vedkommende var det grøftekanten der var forbilledet, og i en stiliseret og mere forædlet udgave. De senere år har visse planter fået lov at brede sig, på bekostning af andre. På den måde lever bedene op til grøftekantens principper på mere end én måde: de stærkeste overlever.
Det er selvfølgelig ikke min opfindelse, at vi skulle bruge grøftekanten som oplæg til vores staudebede. De seneste 15-20 år har der i Europa været en stigende tendens til, at der også i private haver, skulle anlægges mere naturnære beplantninger. Eller i det mindste, noget der lignede. Noel Kingsbury, der har været en af foregangsmændene for denne stil, har lavet et interessant indlæg på sin blog om emnet med titlen:Is Naturalistic Planting almost Mainstream now?
 

DET GODE LIV PÅ LANDET

Jeg har temmelig svært ved at tro på det, når statistikker dokumenterer, at størsteparten af landets indbyggere går med hemmelige drømme om et harmonisk og bæredygtigt liv på landet. Aldrig før har flugten fra land til by været større. Og den vil med al sandsynlighed bare vokse de næste mange år. Behovet for materiel komfort og nem adgang til fornøjelser, forlystelser og kort transporttid til arbejdet, må vel være hovedmålet med bylivet. For det er ikke den nemmeste opgave man tildeler sig selv på landet hvor alskens produkter og kommunikationsmidler mangler, og hvor fartkontrollen også har ramt internettet og hvor bredbånd tillige er blevet en ny kategori i oppløjning i randzonerne ved landets åer og vandløb. Hvad er der egentlig at komme efter derude, - kan man spørge.
 Jeg bliver så glad og ret så fornøjet, men jeg undrer mig også, når jeg som her, bliver inviteret ud i landzonen af udflyttere, der hele deres liv har været bymennesker, men som nu går i mod strømmen for a vælge et mere fredsommeligt liv langt væk fra de urbane og nok så populære livsbaner. Her skal være have og den skal være god. Lige fra begyndelsen. Der skal ikke laves for mange hovsaløsninger, processen skal være sjov, men vi skal kende retningen.
 Her er rigeligt med jord. Haven skal udvides, så musklerne kan bruges på havearbejde i pensionstilværelsen, der lokker om ganske få år, hvor det bliver muligt at slippe arbejdsmarkedet.
 Fordums tiders frugthave giver fortsat arsenaler af både blommer, kirsebær pærer og æbler, og lysten til at samle forråd bestemmer, at her skal der plantes endnu flere frugttræer.
 Og når man så ikke skal stresse hjemad i bilen og forinden hente børnene i daginstitutionen og suse indenom supermarkedet efter aftensmaden og frugt og grønt i fastfoodudgaven, men selv producere det meste, ja så kan der måske også blive tid til eftertanke og høre hjertet slå i andet end discounttempo?
 Man skal selvfølgelig passe på med at pege fingre, - men en og anden vil ganske sikkert betragte det som verdens kedeligste haveliv, helt uden performance og fravær af den obligatoriske selv-iscenesættelse, at man helt frivilligt og målrettet tilrettelægger en tilværelse i disse omgivelser?
 Andre vil ikke nøjes med at hade naboen, - men også afstanden til ham.
 og hvem er det egentlig lige, ud over alle de bondekarle og velourbønder, der sjosker af sted i træsko til lokalbrugsen eller den nærliggende kiosk, for at forsyne sig med lokalavisen og det allermest nødvendige, så som mælk, the, kaffe, lidt ost, gær og mel? - Resten laver man selv!
Ja ifølge Danmarks Statistik; en del der nærmer sig pensionsalderen. Og det viser sig, at her på pynten af landet og uden nævneværdig trafik, der findes en lyst til at mødes i musiske og litterære laug eller hvor fællesskaber også kan omfatte dyrkningen af haven. Det fællesskab som landets mange større haver var så afhængige af, for at kunne lykkes og for at kunne bestå. Og alt det, er vel egentlig ikke så ringe at få i tilgift, når man nu endelig langt om længe, er flyttet ud på landet?

DET NYE ORANGERI

Det nye drivhus med udsigt over et storslået østjysk landskab, er nu en realitet.  januar var stedet kun en drøm for ejerne og en fantasi i mit hoved. Det er altid nervepirrende, når mange mennesker er sammen om et stort projekt, der må og skal lykkes i første hug. Der er ingen fortrydelsesret. Som have- og landskabsarkitekt har man kun et enkelt skud i bøssen. Ejerne har ikke råd til fejltagelser. Og håndværkerne; murere, elektrikere og anlægsgartnere, dem som skal realisere det hele efter ønsker og anvisninger, må man formode også besidder en vis håndværksmæssig stolthed? På den måde får man ikke som enkeltperson `oliefarver på fingrene af at stå og spartle på et lærred´.
 Store mængder jord er kørt på for at hæve terrænet, så stedet får kontakt til det eksisterende hus men bevarer forbindelsen til landskabet
  En lav glastrempel på muren skaber en lethed og naturlig overgang mellem tag og væg, fordi to materialer, (glas og tegl) ikke støder sammen i et knæk.
Der er meget at tage stilling til i begge situationer. Både for maleren og landskabsarkitekten. Når skitser og arbejdstegninger skal udformes og godkendes til en komposition hvad enten det er illusoriske flader af objekter på et billede, eller det er virkelige nyopførte bygninger, forbindelser og afstande imellem dem, placeringer og skalaforhold og ikke mindst; de eksisterende landskaber og bygninger der ligger heri. Der skal gives forslag og der skal tages beslutninger. Og det bliver så en ekstra udfordring, når der også skal tegnes et drivhus.
Cirkler er anvendt  som koncentriske ringe, der favner de markante træer, definerer ankomstarealerne, gør gårdspladsen lidt hyggeligere, strukturerer terrassen ved drivhuset og giver flere haverum identitet og form. Den murede skorsten skærer sig midt op igennem glasgavlen og giver tyngde til bygningen
  Et stort cirkelformet gulv danner bund i drivhuset og forbindelse til stuehuset som én stor sammenhængende terrasse
 Glasset når helt ned til gulvet og ét stort sammenhængende granitgulv opløser skellet mellem ude og inde
 Konturen på terrassen modsvarende den buede linje, hvor vegetation og himmel mødes.
I oktober bliver der tilplantet rundt omkring, i respekt for hvad der er natur og landskab og hvad der er have. - Sommerferien holdes hjemme i år, og tiden skal bruges til at indrette glashuset med grønt.
 
Det er da også det vellykkede samarbejde imellem alle parter, der står tilbage i erindringen. At vi udveksler og diskuterer de mange løsningsmodeller og anbefaler én frem for en anden. At tage beslutninger om detaljeringer og få dem indpasset så de også stemmer overens med helheden. Det realiserede projekt bliver på det vis en tredimensionel manifestation af flere menneskers kræfter og energi, der samles på ét og samme sted.
 
Herefter er det op til ejerne at skabe de fremtidige spor og nødvendige slidmærker, der fortæller om livet også leves her.

REGIONALE HAVER


For tiden laves der mange haveprogrammer på de lokale tv-stationer rundt om i landet. Og det er ikke fordi de er specielt nemme at producere, men ganske sikkert fordi de landsdækkende tv-stationer er udstyret med redaktionschefer, som mener vi kan have godt af bl.a. at høre lidt mere om politik, og derfor ikke prioriterer haverne. Herved bliver der en niche. Endelig virker det også som om der fortsat er mange, som endnu ikke er færdige med at bygge om inde i huset, hvorved der fortsat er et ret stort publikum, som gerne vil vide `hvordan man gør´!

Lokalstationen TV2 OJ er også på banen hvad angår haver, måske fra en anden vinkel, end den vi oftest ser på tv.

på opfordring:

Hej Havearkitekter

Så er vi i gang med at sende programmerne. Vi sendte det første i aftes og sender det næste på mandag. Derefter holder vi pause og sender dem alle igen. Vi begynder 10. august.

I mellemtiden må I meget gerne lægge et link på jeres egen hjemmeside. I finder programmerne her: HAVEMENNESKER  hvor de bliver lagt ud, efterhånden som de bliver sendt.

I program 2, som vi sender på mandag, møder vi Pinds i Hinnerup og parret i Mesing. Samt ser Kjeld Slots utrolige ellipser.

Programmerne vil også blive sendt på TV Midt/Vest.

 

Endnu en gang stor tak for det gode samarbejde.

 
Med venlig hilsen

 
Søs Kjeldsen

Redaktør/studievært

ABSTRAKT INSTALLATIONSKUNST?

På en lille skrånende grund i et dansk parcelhuskvarter rejser sig en ny kubeformet fuldmuret hvidpudset bygning i funkisstil. Der er et stykke vej endnu.
Stedet er gravet ud og nivelleret i vandret grundplan med udgangspunkt i grundens laveste kote. Altså: et terrænspring på næsten 4 meter fra øverst til nederst på grunden. 
"Hvordan laver vi have her?", lyder spørgsmålet.
En gammel bagmur fra et garageanlæg bliver bevaret som en ny havemur og en kæmpe stor jordbunke står til rådighed. Den kan også fjernes helt, hvis det skal være?
Haveudsigten fra stuen, gennem væggen skal danne et  levende billede på den ene stuevæg, og som må være interessant at følge året rundt.
 Gennem køkkenvinduets smalle aflange kighul, skal man også kunne følge den lille haves årscyklus.
Vi er hverken i Syrien eller Beirut og her er heller ikke tale om avanceret installationskunst. De ørkenagtige motiver er nogle af grundstrukturerne til et nyt dansk hjem med et kommende haveanlæg.
Mulighederne er mange og begrænsningens kunst; en svær øvelse.
Men det er særdeles prisværdigt, når mine kunder ringer i god tid, så vi kan løse opgaven sammen fra begyndelsen.
HAVEN & LANDSKABET

Et netop færdiggjort projekt er lagt op på min site og kan tages i nærmere øjesyn ved at klikke ind på:Haven & landskabet
Det er en fornøjelse når dygtige anlægsgartnere har tilendebragt et flot stykke arbejde, og her er det anlægsgartnerfirmaet Arne Skyum, der har stået for udførelsen, sammen med ejerne, der har været med til at løfte opgaven til alles tilfredshed. Der er selvfølgelig et stykke endnu før have, hus og landskab smelter rigtig sammen. Men det er på vej. De mange steder rundt om huset skal indrettes med møbler og planter, dog stadig i den sparsomme stil, der ikke kræver det store plejearbejde, da ejerne er mere optaget af landskaber end haver.
 Chausséstensborten udgør en præcis firkant rundt om huset og ligger i linjen under udhænget og opfanger tagdryppet, - her er indlagt en cirkelform som brydes af stien fra parkering til hoveddøren.
 Landskabet og haven mødes i retvinklede og cirkulære linjer
 Tegninger til nye træskærme er virkeliggjorte af herren i huset, der har snedkersnilde.
 Skærmene er tegnet  og udført i forskellige størrelser, højder og længder og er indplaceret i relation til naturlige siddepladser og som afskærmning ved parkering ude ved vejen
 De rustne pullerter skal kun give svag orienteringslys, da nattehimlen også spiller en af hovedrollerne her på stedet.
 Der mangler fortsat en spinkel afgrænsning mellem øverste terrasse og terrassen i kælderplan.

Til omlægningsprojektet foreslog jeg at udvide huset med støttemur, halvmur og nye udendørs trapper mellem terræn og kælder, så bygningen nu "tager mere fat" i haven og landskabet.
 
Her nedenfor et par før-og-efter-motiver.


 
 

Nu er det logisk hvor gæsterne skal parkere bilen og huset har fået en flade af ærter med granitstykker fra en nærliggende dansk grusgrav. Kurverne af koncentriske cirkler der skiller grus og græs er hentet i udsigten til bakkelandskabet.