HAVER ER IKKE KUNST - MEN DET KAN VÆRE DET

Havefolk generelt er nok en gruppe, der ikke særlig ofte taler om kunst i havemæssig sammenhæng. Alligevel ser og hører man nu og da, at der peges på et bestemt haveanlæg, på lige fod med et foto, en bog eller en film hvori emnet omtales eller vises, og at det beskrevne haveanlæg kategoriseres som kunst. Men herefter ophører videre forklaringer. Ofte bliver man overladt til selv at skulle definere årsagen og finde argumenterne for at bestemte ting benævnes som kunst. Eller finde en forklaring på, eller mening med at noget fremhæves frem for andet som værende det.

Og ja; kunst opfattes også subjektivt, og kan i den forbindelse være nogles argumentation for at det ikke kan og skal diskuteres.
For har vi ikke alle fået en grundlovssikret ret i dåbsgave til at udråbe en have, et billede, et stykke musik eller lyrik som værende kunst, hvis vi får lyst, hvis vi er af den helt personlige holdning og uden at vi absolut skal forklare os? - Er det ikke nok at vi hæfter ordet kunst på elementet, hvis vi synes det fortjener det?
Hvad mere kan man forlange?
Men derved bliver det kun et personligt statement uden underbygning og for det meste en hurtig afslutning på en samtale, der ellers kunne blive interessant. Splitsekunder efter at vi er blevet bedt om at forklare os, snupper vi den nærmeste bagdør med ord som ”jamen det mener jeg det er” eller ”det er det bare” eller hvis vedkommende bliver gået lidt mere på klingen; ”jamen det ved jeg ikke hvorfor, jeg har jo ikke forstand på kunst”. Eller måske den værste af dem alle: ”- smag og behag er så forskelligt, - og det kan man ikke diskutere!”  

Haver adskiller sig fra de mange andre kunstarter ved at de for en stor dels vedkommende bæres af stil. Og opgaven kolliderer dermed i nogle havefolks hjerner, da stiløvelse er den værste provokation, man kan udsætte dem for. For nogle er konsekvensen at de blot tager tøj på, frem for nogensinde at klæde sig. At kunne holde varmen, må være alt nok og i forlængelse heraf, kan man spørge, om det er tilstrækkeligt at maden er grå, når bare man bliver mæt?
Tesen om at årsagen skal findes i generel usikkerhed når vi taler stil, underbygger C. Th. Sørensen i bogen Haver – Tanker og Arbejder fra 1975 i afsnittet `Havekunstens oprindelse´:
Stilisering
”Ordet stilisering er brugt uden videre, som om det er entydigt som ordet læse. Det er det desværre ikke. Stil betyder beherskelse, oplyser ordbøger, men det kan også forstås som renhed, renselse, klarhed. Således som stilisering bruges her er det noget med at forfine, fuldkommengøre og forstærke det karakteristiske ved et objekt. (Måske dækker et ord som improvement.)”

I indledningen anfører han bl.a.: ”Det er vigtigt at erindre sig menneskets dybe trang til at gøre alt bedre, en evig stræben mod en uopnåelig fuldkommenhed, som er det egentlige, menneskelige princip. Vi vil gøre tingene teknisk bedre, avle mere og bedre, såvel planter som dyr…” Og senere fortsætter han ”…men det er egentlig ubegribeligt at vi har en lige så stærk, ja, ret beset stærkere, dybere og mere oprindelig trang til at gøre tingene skønne. Det er let og ligetil at vurdere vore tekniske resultater, mængde og kvalitet af hvede, frugt og kød, styrke og isoleringsevne i en væg og en ovns udnyttelse af brændsel, men hvad skønhed angår, er vi aldeles usikre. Vi accepterer begrebet, og at der er et overordentlig stærkt behov for skønhed. Vi er ikke tilfredse med at skabe hensigtsmæssige ting, funktionelle ting, det skal også være skønne ting, måske kun skønne ting. Jeg skal ikke her anføre mere kun fremhæve, hvor vigtigt det er at huske denne kendsgerning. Haver i de forskelligste former er netop ofte skabt kun med det skønne som formål, men alligevel vil havekunst for mange være et nok så fremmed eller uklart begreb. Så meget mere mærkeligt, som det saligste, mennesker verden over kan forestille sig, netop er en have, - paradiset.

Helt personligt tror jeg at en af forklaringenerne skal findes i, at der mangler indlevelsesevne og ord for at kunne begribe en have. At sproget der skal til, for at kunne underbygge en tese om at noget er havekunst, ikke er trænet. Eller kort og godt, vi har hverken lavet fælles, individuelle eller egne personlige præmisser for hvad vi mener der skal være til stede for at vi vil anvende ordet kunst i havemæssig sammenhæng. Vi gør det bare når det passer os og uden at gå dybere ned i materien. Vi lader os som regel nøje med ord som pænt, flot, skønt, smukt, dejligt, sødt eller yndigt og i forlængelse heraf med lyde som; Ihhhh! Åhhh! Neeeeej! og Waaaauuuuuuuw!
 
Havekunst praktiseres af forvænte kvinder
Jeg ved ikke om det er fordi vi lever i forskellige elitære universer og at der ikke er verbal udveksling imellem disse at forståelsen og indsigten ofte mangler? - Den svenske professor og landskabsarkitekt Thorbjørn Andersson, hævder i New Agenda – Dansk landskabsarkitektur 2003-08, at havekunst ikke er fremmed i Danmark, men er det i Sverige.

Citat:” I Sverige er der ikke mange der betragter havekunsten som noget særlig vigtigt. Forvænte kvinder der forsørges af deres rige mænd, helliger sig havekunsten i deres eksklusive hjemlige omgivelser. De helliger sig dermed også en virkelighedsflugt for at lindre det faktum, at de i virkeligheden er ved at kede sig ihjel”.

1- i noten bag i bogen kan læses: Det er muligt at velhavende danske kvinder keder sig lige så meget. Men hvorfor er f.eks. Karen Blixen i Danmark respekteret for sin fine smag, når samme fænomen i Sverige ville blive betragtet med mistænksomhed?

Jeg kan godt trække på smilebåndet men jeg forstår ikke pointen. Eller også er jeg bare ikke enig med ham. Karen Blixen var bl.a. kendt for sine fine blomsterarrangementer, og havde ikke havekunstneriske evner. Blomsterarrangementer har ikke noget som helst med havekunst at gøre, - og jeg mener da også at udtalelsen tenderer det populistiske og at det er en betænkelig måde at argumentere på da havekunst og en haves karakteristik som kunstværk heller ikke har noget med fin smag at gøre.
En have bliver ikke til kunst af sig selv i kraft af at den gror, - kunst er ikke tilfældigt opståede naturfænomener, men menneskeskabte artefacter.
Jeg hører nu og da folk proklamere; at nærbilleder af blomster med kronblade og støvdrager er større kunst end den nutidens kunstnere kan frembringe. Total forfejlet i min optik. Natur er ikke kunst. En blomst er ikke kunst og planter vokser ikke med henblik på at blive til kunst. Mennesker laver kunst, - naturen gør ikke.
Der skal være en kunstnerisk vilje, - en kunstnerisk intention, forstået sådan at ophavsmanden eller kvinden til haven har bestemt sig for at ville anlægge en have med en kunstnerisk bevidsthed, der ligger udenfor almindelig intuition og indskydelser. Altså at den som udtænker idéerne og formgiver/ tegner haven, vil gøre det med sigtet; at skabe et kunstnerisk værk med henblik på en bestemt oplevelse og at sætte fokus på et bestemt begreb og vinkle det fra en side der kan afkodes og læses af beskuere.
-        At der så ikke er garanti for det bliver et kunstværk er en anden sag, men viljen og hensigten med opgaven skal være til stede.

Dernæst; havekunst er i modsætning til al anden kunst; billede, lyrik, musik og teater en processuel kunstart hvor form, rum og tid er i stadig bevægelse og bliver hermed også et forløb med et langt større abstraktionsniveau end skulpturen, billedet og huset. Vi taler meget om symbolindhold og korte sansninger af naturens vidunderlige univers, men alt for sjældent om den fantasi der skal til for at opleve og forstå en have.

8 kategorier

Jeg vil pirres når jeg betragter kunst og dermed også et havekunstnerisk værk og anvender derfor følgende 8 vækkelseskategorier.

Det skal:

Være særegent
 
Have nogle mærkværdighedskvaliteter
 
Skille sig ud fra mængden og være anderledes
 
Give anledning til forundring
 
Ryste beskueren ud af traditionelle konventioner og forestillinger
 
Pirre nysgerrigheden
 
Bevæge, røre og stimulere sanserne
 
Have nogle overvejede, æstetiske og kompositoriske principper i materialevalg, rum, form og tid.

Men der er selvfølgelig ingen garanti for at jeg står i et havekunstnerisk værk hvis alle ovennævnte vækkelsesområder er opfyldte. Der skal mere til. Noget der måske er uforklarligt og som skal opleves med en sjette sans. Men det er alt afgørende for mig at haven ikke er anlagt ud fra vilkårlige tilfældighedsprincipper.
Under alle omstændigheder kan vi i det lange tidsperspektiv kun få lov at opleve brudstykker af kompositionen, kontrasterne, lys- og skyggevirkningerne, fortællingen, temaet der kan være baseret på farve, plantevalg, form og arkitektoniske greb, eller at værket er båret af en grundidé som en fortolkning eller en parafrase over et stykke lyrik eller måske en hyldest til en form, et stykke musik eller videnskaben.
En have - eller simuleret virkelighed
De fleste havetyper bygger på det arrangerede i sammenstillingen mellem planter, jord, sten og vand. Men for mit vedkommende er den akkumulerede tid den væsentligste faktor, og som adskiller havekunsten fra alle andre kunstarter.
Vi lever i en verden der tilbeder evig ungdom og hvor plastikoperationer og botoxbehandlinger er blevet normal hverdag for mange. De fleste totalrenoverer/ totalspolerer boligen og det må helst ikke vare ret meget mere end et par uger, før vi sukker over at det trækker i langdrag. Og vi flytter igen, som aldrig før, - fra sted til sted, fra region til region, og sjældent når vi at slå rødder, hvilket også bekræftes i det fænomen at den danske gennemsnitsborger, kun bor i samme hus i ca. 7 år og at de ukendtes gravsteder eksploderer i omfang fra år til år.

Som havearkitekt, kan det derfor være en udfordring at se sig selv som medskaber af haver, der på forhånd ofte er dømt til en alder der ikke overskrider purkens i første klasse. Min holdning er da også den; at man som ny haveejer, bør tænke sig grundigt om før man starter motorsaven, fælder frugttræerne, lægger fliser og strør skærver ud. Hvis ikke det allerede er gjort.

Showgardens, udstillingshaver, konceptuelle haver, havetableauer, haveinstallationer, have-paradeborde, potte- og krukkehaver etc, er alle arrangerede universer, der oftest forsvinder sammen med den første efterårsstorm. – Derfor er de efter min mening ikke haver og de har meget lidt at gøre med havebegrebet generelt..ja kald mig bare gammeldags.

Efter min mening går en have dybere, fordi her er tale om vækster der gror, vokser og udvikler sig i relation til hverandre. I interaktion med ejerens indsats og mangel på samme, bliver haven virkeliggjort hen over uger, måneder og årtier. Den akkumulerede tid, som planterne herved kommer til at symbolisere, skaber en spirituel atmosfære som de andre arrangementer ikke ejer, endsige; nogensinde vil kunne opnå. Magien i en have opstår således i kraft af samspillet mellem menneskelig tilstedeværelse og planternes udvikling og modning. En have er først besjælet i tyveårsalderen, - hvis der da er plantet vækster i den som kan opnå den alder?
 


”Al kunst er skabt med inderlighed. - Men at alt hvad der er lavet med inderlighed ikke bliver til kunst er en anden sag”

Sys Thomsen

 
 
 10 kommentarer:

 1. Hej Kjeld!

  En utrolig velskrevet og velformuleret artikel, som trods sin længde og flere ukendte ord fik med mig hele vejen.

  Ha ha ikke noget værre end at blive spist af med smag og behag er forskellig, for det er det jo i bund og grund, grå mad gør mig trist, men min mand holder meget af sovs og kartofler;-)

  Jeg er ikke som sådan kunst interesseret.
  I henhold til emnet, fulgte jeg Claus Dalbys rejse for at besøge og fotografere haver i sommers, og det var hvad jeg kom til at tænke på mens jeg læste din artikel. Husker ikke hvorfra de to haver var, som vakte ekstra opmærksomhed i mig, kunne lede hans indlæg igennem om jeg gad, det bliver så ikke nu!
  Den første have vakte ved første øjekast en form for modstand, jeg bladrede gennem billederne, mange gange, og blev mere og mere nysgerrig og det endte ud som begejstring! Den anden have udgød en form for gysen, storhed, naturskønt, med utrolig mange formklippede "ting", for at ende ud med følelsen af at der var virkelig godt at slappe af, roligt som noget.

  Kunst for mig, er noget som beder mig tage stilling!

  Hilsner fra Anette

  SvarSlet
  Svar
  1. PS Kunst for mig, er noget som beder mig tage stilling-Da mener jeg ikke bare, det er pænt, det er grimt, det er en noget dybere, regner med i forstår

   Slet
  2. Jeg mener du peger på noget ret væsentlig her, når du fortæller om din oplevelse med Claus´ havefotoserie; at man skal kigge en ekstra gang eller tre og se sig om igen, vende tilbage, og lade modstanden være en sikker indikator for at her er der noget som måske fortjener at få ekstra opmærksomhed og tid. Præcis som når man skal opleve og sanse al anden kunst.
   Det er måske det du mener når du siger at det er noget der ligger dybere end at det enten er smukt eller grimt?

   go dag
   Kjeld

   Slet
  3. Ja, det er noget i den retning, det gør samtidig nysgerrig, og det inspirerer på en helt anden måde end det at tage en kopi. Siger vel egentlig det samme som dine vækkelseskategorier(kogt ned), eller som Marianne siger det treide krydderi, var faktisk ved at skrive det samme i går.
   Tak også en god dag til dig

   Slet
 2. Helt enig. Havekunst har budskaber mellem linjerne og på dem. Forstået både litterært og pragmatisk. Tak for dit lange skriv. Savner mere af sådanne i dansk havelitteratur. Det giver - som de helt specielle haver med det tredie krydderi i - ekstra anledning til om- og eftertanke.

  SvarSlet
  Svar
  1. Vi kunne måske selv sætte lidt mere fokus på emnerne i vores
   amatør-have-kredse-blog-univers og begynde at tale om det, skrive om det og vise eksempler der illustrerer hvad vi mener og endelig fortælle: hvorfor vi synes det.
   Jeg mener: Vi har lært at skrive og tale, så måske er det blot et spørgsmål om at vi snart begynder at bruge ordene på ny og sætter dem sammen i en anden rækkefølge end den gængse og tænde det lange lys på noget mere og andet end på det vi plejer at sætte spot på? :-)

   have en god dag
   Kjeld

   Slet
 3. Jeg er meget utilbøjelig til at give dig ret i, at tidsaspektet er afgørende for, om vi har med kunst at gøre, det være sig havekunst eller anden form for kunst; men jeg vil medgive dig, at haveoplevelsen i en moden have er væsensforskellig fra den måde, en ny have opleves på. Desuden finder jeg det virkelig vanskeligt at skelne mellem godt håndværk og kunst. Kan et haveanlæg være havekunst kun en del af året og ikke hele året - jeg tænker på Oudolf inspirerede haver?

  SvarSlet
 4. - tak for dit indspark her Marie.
  Jeg mener ikke at kunst i almindelighed er betinget af tid, men det kan være det.
  Når jeg påstår at tidsperspektivet er en væsentlig del af havekunsten, så er det fordi jeg mener at haver som begreb, underlægger sig den processuelle faktor med de tre stadier: vækst, modning og forfald, - og at tiden på den måde bliver havens naturlige og logiske cyklus. Vi anvender jo for det meste naturmaterialer til haverne og disse er som levende individer underlagt forskellige former for livsperspektiver.
  Piet Oudolfs bede er også betinget af tid, - bare på det meget korte tidsrum. Her kan du opleve vækstdynamikken udfolde sig fra begyndelse til slut på et enkelt år. Men spørgsmålet melder sig også om det er haver han har lavet på det seneste? Jeg betragter dem mere som dele eller stykker af et større anlæg hvor blomster- og græsbede, bliver indslag på lige fod med Gertrude Jekylls bede, der jo heller ikke skabte haver alene Hun brugte som Oudolf, sine maleriske evner blomsterbedene, men i samarbejde med arkitekten Edwin Lutyens, der trak havens linjer, strukturer og former.
  OG:Det vil altid være dem der står tilbage til sidst.

  Piet Oudolfs bede er på den måde et fint billede på at den korte tidscyklus passer det moderne menneske, da man jo ikke skal vente i al evighed på at tingene vokser op. (jævnfør min påstand i ovenstående; at tingene skal gå hurtigt)
  Planterne i hans plantebede bliver ikke flere hundrede år, sådan som de haver der er baseret på træer og buske med en længere tidskadence gør.
  Men de betragtes som haver alligevel.

  mht håndværk og kunst, så mener jeg at disse to begreber alt for ofte forveksles og blandes sammen, hvilket gør det svært at holde tingene adskilt. og forstå hvad der er hvad.
  Jeg mener at håndværk er et teknisk, fysisk arbejde, en kunnen og disciplin, hvor man behersker materialer og værktøj.
  Kunst er et åndsarbejde, der fordrer at skaberen kan tænke abstrakt og er i besiddelse af en forestillingsevne, der ikke nødvendigvis kun er fysisk baseret.

  Men det ene er nødvendigvis ikke finere eller mere værd end det andet.

  hav en god dag
  bedst
  Kjeld

  SvarSlet
 5. Tak for det lange lys. Hvornår bliver en have til kunst ? Hvad er kunst egentlig. Som jeg ser det, så drejer det sig især om evigheden, måske ikke i geologisk forstand, men i historisk. Det bedste fra Grækenland har overlevet tidens strømninger, ikke altid på mode, men på en eller anden subtil facon evigt bestående. Kunst har potentialet til at leve og beundres "evigt" i menneskelig relation altså, forstås. Hunderede år eller mere, Monet, Mona Lisa, Villa d´Este, Græske statuer, og søjlerne det er evne til at fortsat bibringe den næste generation inspiration og fascination. Jeg elsker blomster, men det er havens søjler der bærer haven, ikke luften imellem. Det er de gamle træer, havens ånd og sjæl der ligger i hver en årring, hvis man kan sætte sig i haven, og mærke den med lukkede øjne, så indeholder den en kvalitet der kan bringe den på nomineringslisten. Når jeg åbner mine øjne igen skal de kunne finde hvile uden behov for fokus. Uden råben fra tidens "modeluner" Derfor mener jeg at mange Italienske haver skal kaldes kunstværker, lidt i den ånd du selv skriver, med en klar essens, en stærk nerve, samt tidens tyngde i form at levet liv. Nogle franske haver, måske især Le Nôtre´s. Enkelte engelske fortjener også sikkert at blive kaldt kunstværker. Har vi nogle i Danmark ? Måske Universitetspaken i Århus af Th Sørensen i sammenhæng med bygningerne i et enestående anlæg, som er det smukkeste Campus skabt i det 20 århundende. DE fleste andre er jo bare pasticher, plagiater af engelske Cambridge og Harvard.
  Henrik

  SvarSlet
 6. Hej Henrik
  Det der kan jeg skiisme ikke lige sige så meget til, andet end at jeg jo da har set nutidige haver der nærmer sig kunst og uden at have opnået den alder du taler om.
  Jeg skal nok læse dit indlæg et par gange mere... og så lige vende tilbage..
  bedst
  Kjeld

  SvarSlet