STRAM ARKITEKTUR MED LANDSKABSBEDE PÅ LANDET

Hvor meget kan prydgræsser fylde i omfang i et staudebed? - ja svaret må omtrent være det samme som man vil bruge på hvor stor en mængde græsserne må udgøre i en vejside.
For tre år siden afleverede jeg en plan for stedet her, hvor et ungt par havde færdiggjort et husbyggeri og hvor ovennævnte græsplæne bl.a. blev beriget med to krumme bede med en bred græsgang i mellem; 30 meter lange og 3 meter brede, i alt et par hundrede  kvm.
- det oprindelige hus blev annekteret til hønsehus og værksted
 I dag er det i høj grad også ejernes fortjeneste med god pleje og arbejdet med bedene og mange af haveanlæggets øvrige elementer, der gør at stedet har udviklet sig så overbevisende som det har.
 - Specielt de krumme bede, er både blevet en del af haven og en del af landskabet, og udgør som sådan en markant del af havens arkitektur, selv om de kollapser hen over vinteren.
 Det var vigtigt at alle planterne kunne tåle den megen blæst, da omkringliggende læbælter først kommer op om mange år og ikke mindst den hårde lerede jord.
 - samtidig var det vigtigt at der var kontakt og udsigt til det omkringliggende landskab


 Bedenes krumme kurver afspejler den bløde horisontlinje, og ganske tilfældigt bliver den begyndende gule rapsmark i baggrunden en del af sceneriet.

 En indkørsel har fået en hæk af elefantgræssen Miscanthus sinensis `Gracillimus´
 og som danner en grøn væg for husets havefacade
Indkørselen har fået en bort af pigsten der adskiller grus og græs og markerer de stringente linjer fra to rækker søjleasp på plænen til højre. En slags nyfortolkning af det gamle allémotiv som man ser ved større godser og gårde.
Denne have er stram, enkel, grænsende til det simple, i dens arkitektur. Mængden af græsser i anlægget udgør ca. 60 %, hvilket giver det skarpe look et nødvendigt blødt modspil.
Om det er for meget eller for lidt, kommer nok an på øjnene der ser.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar