NYRENOVERING I HUS OG HAVE

 Det er altid interessant at diskutere hvor meget og hvor lidt? Skal der skrues mere eller mindre på haveknapperne?
Hvor ligger værdierne og hvad er vigtigst. Ind imellem kan man tænke, at det også er let at ødelægge ved at klistre for meget havehalløj på en grund, med et hus der er renoveret med respekt og velplaceret i forhold til det omgivende landskab. Så det i virkeligheden måske er små og næsten usynlige tilføjelser der skal til for at afrunde helheden. Herover skal der plantes en meget bred bræmme og et ca. 60 cm højt pur, så husets terrasser indrammes og nedtoner de mere løse effekter man har på sådanne områder. det giver også lidt mere intimitet. Og så skal vi arbejde med et stort og mægtigt staudestrøg på siden af huset, væk fra udsigten. Det er en opgave der skal tænkes og løses i 1:1 på stedet og uden tegninger.