HAVEN & LANDSKABET

Et netop færdiggjort projekt er lagt op på min site og kan tages i nærmere øjesyn ved at klikke ind på:Haven & landskabet
Det er en fornøjelse når dygtige anlægsgartnere har tilendebragt et flot stykke arbejde, og her er det anlægsgartnerfirmaet Arne Skyum, der har stået for udførelsen, sammen med ejerne, der har været med til at løfte opgaven til alles tilfredshed. Der er selvfølgelig et stykke endnu før have, hus og landskab smelter rigtig sammen. Men det er på vej. De mange steder rundt om huset skal indrettes med møbler og planter, dog stadig i den sparsomme stil, der ikke kræver det store plejearbejde, da ejerne er mere optaget af landskaber end haver.
 Chausséstensborten udgør en præcis firkant rundt om huset og ligger i linjen under udhænget og opfanger tagdryppet, - her er indlagt en cirkelform som brydes af stien fra parkering til hoveddøren.
 Landskabet og haven mødes i retvinklede og cirkulære linjer
 Tegninger til nye træskærme er virkeliggjorte af herren i huset, der har snedkersnilde.
 Skærmene er tegnet  og udført i forskellige størrelser, højder og længder og er indplaceret i relation til naturlige siddepladser og som afskærmning ved parkering ude ved vejen
 De rustne pullerter skal kun give svag orienteringslys, da nattehimlen også spiller en af hovedrollerne her på stedet.
 Der mangler fortsat en spinkel afgrænsning mellem øverste terrasse og terrassen i kælderplan.

Til omlægningsprojektet foreslog jeg at udvide huset med støttemur, halvmur og nye udendørs trapper mellem terræn og kælder, så bygningen nu "tager mere fat" i haven og landskabet.
 
Her nedenfor et par før-og-efter-motiver.


 
 

Nu er det logisk hvor gæsterne skal parkere bilen og huset har fået en flade af ærter med granitstykker fra en nærliggende dansk grusgrav. Kurverne af koncentriske cirkler der skiller grus og græs er hentet i udsigten til bakkelandskabet.

ALMINDELIGHEDER

I havesammenhæng søger vi ret ofte det specielle, det spektakulære, det anderledes, det som skiller sig ud, - vi synes måske vi selv skiller os ud som værende specielle og anderledes og må konfirmere det for omverdenen, det vi omgiver os med? Amelanchier lamarckii (A.canadensis) også kaldet almindelig bærmispel er en busk der, er ret almindelig og meget ofte anvendt som lægiver, som vej- og vildtplantning og som forgrundsplantning og indplantning i større haver og parker. I sær i Jylland. Fuldt udvokset er den ca. 5 meter høj.
Almindelig bærmispel er indført fra Nordamerika omkring år 1800 og ses ofte i haver fra 1970´erne og 80´erne. Og det er jo ikke så længe siden i havemæssig kontekst, men anses alligevel som for almindelig. Vores 9 eksemplarer er gravet op og adopteret fra en nabohave i 2005, hvor nye ejere ikke brød sig synderligt om planter, ud over det som gror i en renset græsplæne. Ret almindeligt! -  Ligesom det også altid har været ret almindeligt at adopterer overskudsplanter fra naboen. Vi kan da heller ikke skryde med dem som særligt udvalgte specialiteter vi har været på jagt efter, da de er flyttet hertil ved en tilfældighed.
 Alligevel holder vi meget af dem og de har vist sig at leve op til forventningerne om at kunne vokse i rimelig tør jord og klare vestenvinden, fordi der på denne årstid ikke er så mange blade på træerne der kan give læ i haven.
 Løvet er bronzefarvet i udspring og klæder de små stjerneformede blomster der er strøet elegant ud over kronen og de nederste, meget smukke vandrette grene.
 Der er tale om en busk, med mange stammer udviklet fra rodskud.  I vores have har vi udvalgt de kraftigste og ladet dem vokse op til let krogede stammer og nakker hvert år alle de nye skud der dukker op ved jorden.
Desuden beskærer vi de krydsende grene i kronerne der sammen med de opstammede og rensede stammer giver planterne identitet som mindre træer. Der er altså tale om grov manipulation med saks og ørnenæb for at ændre plantens naturlige vækstform. Og det er vel også ret almindeligt?
Resultatet er blevet til to rækker af flerstammede træer, der rejser sig over græs- og staudehavens langstrakte bede som en slags allé sammen med de klippede ligustertrommer. Om sommeren udvikler der sig sorte bær og først på efteråret får de små træer knaldrødt løv.
Det hele er altså ret almindeligt.
Det er bare temmelig ualmindeligt at ét og samme træ - med lidt hjælp, kan præstere så meget, hen over en enkel vækstsæson.