Haveplaner

Haveplaner og konsultationer
Jeg udfærdiger haveplaner for private haveejere og by- og landskabsplaner for offentlige og private virksomheder. Pris og omfang aftales individuelt

Profil og cv
På den private adresse, Granvej 14, 8400 Ebeltoft på Djursland er der indrettet tegnestue hvor der udfærdiges haveplaner for private haveejere og by- og landskabsplaner for offentlige og private virksomheder.

Haver og landskaber
Som et særkende er både de store og mindre anlæg prægede af den overordnede idé. De er anlagt på planters betingelser, ofte som naturlige beplantninger i et arkitektonisk og stærkt formsprog. Fordi de bliver skabt som naturlige forlængelser af bygningerne og de mennesker, de er udtænkt til, fungerer de som brugbare miljøer og refugier i dagligdagen. Også for et rigt dyreliv. Udgangspunktet er altid "stedets ånd", der bliver defineret ved de eksisterende elementer eller den atmosfære, som allerede findes i geografien. Jordens beskaffenhed, historien, arkitekturen, eksisterende beplantninger, og andre specifikke særkender der karakteriserer stedet, er afsæt til at få udfærdiget den bedste haveplan.
Mit arbejde består dernæst i at forstærke "stedets ånd" ved hjælp af planter og hårde materialer (belægninger etc.) og hermed vække en stemning til live.
Samtidig er det mit ønske: at kunne sætte så blidt et mærke i landskabet som muligt, - til glæde for de mennesker, som skal bruge dem.


- læs mere og se billedeksempler på forskellige haveanlæg, designet på tegnestuen
www.kjeldslot.dk