DET NYE ORANGERI

Det nye drivhus med udsigt over et storslået østjysk landskab, er nu en realitet.  januar var stedet kun en drøm for ejerne og en fantasi i mit hoved. Det er altid nervepirrende, når mange mennesker er sammen om et stort projekt, der må og skal lykkes i første hug. Der er ingen fortrydelsesret. Som have- og landskabsarkitekt har man kun et enkelt skud i bøssen. Ejerne har ikke råd til fejltagelser. Og håndværkerne; murere, elektrikere og anlægsgartnere, dem som skal realisere det hele efter ønsker og anvisninger, må man formode også besidder en vis håndværksmæssig stolthed? På den måde får man ikke som enkeltperson `oliefarver på fingrene af at stå og spartle på et lærred´.
 Store mængder jord er kørt på for at hæve terrænet, så stedet får kontakt til det eksisterende hus men bevarer forbindelsen til landskabet
  En lav glastrempel på muren skaber en lethed og naturlig overgang mellem tag og væg, fordi to materialer, (glas og tegl) ikke støder sammen i et knæk.
Der er meget at tage stilling til i begge situationer. Både for maleren og landskabsarkitekten. Når skitser og arbejdstegninger skal udformes og godkendes til en komposition hvad enten det er illusoriske flader af objekter på et billede, eller det er virkelige nyopførte bygninger, forbindelser og afstande imellem dem, placeringer og skalaforhold og ikke mindst; de eksisterende landskaber og bygninger der ligger heri. Der skal gives forslag og der skal tages beslutninger. Og det bliver så en ekstra udfordring, når der også skal tegnes et drivhus.
Cirkler er anvendt  som koncentriske ringe, der favner de markante træer, definerer ankomstarealerne, gør gårdspladsen lidt hyggeligere, strukturerer terrassen ved drivhuset og giver flere haverum identitet og form. Den murede skorsten skærer sig midt op igennem glasgavlen og giver tyngde til bygningen
  Et stort cirkelformet gulv danner bund i drivhuset og forbindelse til stuehuset som én stor sammenhængende terrasse
 Glasset når helt ned til gulvet og ét stort sammenhængende granitgulv opløser skellet mellem ude og inde
 Konturen på terrassen modsvarende den buede linje, hvor vegetation og himmel mødes.
I oktober bliver der tilplantet rundt omkring, i respekt for hvad der er natur og landskab og hvad der er have. - Sommerferien holdes hjemme i år, og tiden skal bruges til at indrette glashuset med grønt.
 
Det er da også det vellykkede samarbejde imellem alle parter, der står tilbage i erindringen. At vi udveksler og diskuterer de mange løsningsmodeller og anbefaler én frem for en anden. At tage beslutninger om detaljeringer og få dem indpasset så de også stemmer overens med helheden. Det realiserede projekt bliver på det vis en tredimensionel manifestation af flere menneskers kræfter og energi, der samles på ét og samme sted.
 
Herefter er det op til ejerne at skabe de fremtidige spor og nødvendige slidmærker, der fortæller om livet også leves her.

REGIONALE HAVER


For tiden laves der mange haveprogrammer på de lokale tv-stationer rundt om i landet. Og det er ikke fordi de er specielt nemme at producere, men ganske sikkert fordi de landsdækkende tv-stationer er udstyret med redaktionschefer, som mener vi kan have godt af bl.a. at høre lidt mere om politik, og derfor ikke prioriterer haverne. Herved bliver der en niche. Endelig virker det også som om der fortsat er mange, som endnu ikke er færdige med at bygge om inde i huset, hvorved der fortsat er et ret stort publikum, som gerne vil vide `hvordan man gør´!

Lokalstationen TV2 OJ er også på banen hvad angår haver, måske fra en anden vinkel, end den vi oftest ser på tv.

på opfordring:

Hej Havearkitekter

Så er vi i gang med at sende programmerne. Vi sendte det første i aftes og sender det næste på mandag. Derefter holder vi pause og sender dem alle igen. Vi begynder 10. august.

I mellemtiden må I meget gerne lægge et link på jeres egen hjemmeside. I finder programmerne her: HAVEMENNESKER  hvor de bliver lagt ud, efterhånden som de bliver sendt.

I program 2, som vi sender på mandag, møder vi Pinds i Hinnerup og parret i Mesing. Samt ser Kjeld Slots utrolige ellipser.

Programmerne vil også blive sendt på TV Midt/Vest.

 

Endnu en gang stor tak for det gode samarbejde.

 
Med venlig hilsen

 
Søs Kjeldsen

Redaktør/studievært

ABSTRAKT INSTALLATIONSKUNST?

På en lille skrånende grund i et dansk parcelhuskvarter rejser sig en ny kubeformet fuldmuret hvidpudset bygning i funkisstil. Der er et stykke vej endnu.
Stedet er gravet ud og nivelleret i vandret grundplan med udgangspunkt i grundens laveste kote. Altså: et terrænspring på næsten 4 meter fra øverst til nederst på grunden. 
"Hvordan laver vi have her?", lyder spørgsmålet.
En gammel bagmur fra et garageanlæg bliver bevaret som en ny havemur og en kæmpe stor jordbunke står til rådighed. Den kan også fjernes helt, hvis det skal være?
Haveudsigten fra stuen, gennem væggen skal danne et  levende billede på den ene stuevæg, og som må være interessant at følge året rundt.
 Gennem køkkenvinduets smalle aflange kighul, skal man også kunne følge den lille haves årscyklus.
Vi er hverken i Syrien eller Beirut og her er heller ikke tale om avanceret installationskunst. De ørkenagtige motiver er nogle af grundstrukturerne til et nyt dansk hjem med et kommende haveanlæg.
Mulighederne er mange og begrænsningens kunst; en svær øvelse.
Men det er særdeles prisværdigt, når mine kunder ringer i god tid, så vi kan løse opgaven sammen fra begyndelsen.