MAGISKE CIRKLER

Der er noget meget magisk over en cirkel. Det har mennesker været helt bevidste om i århundreder. Til tider har det været alle grundformers moder og i andre perioder rent ”no-go” overhovedet at beskæftige sig med den som en mulighed. Specielt op igennem 1970 og 80érne, hvor det indenfor arkitektkredse skulle være formen der fulgte funktionen og ikke omvendt. Derved var det selve bygningens anvendelse, der dikterede hvorledes formen skulle se ud, og geometriske former som et overordnet hovedgreb, kunne man godt glemme alt om.
 
Cirkelbroen ved Sculpture by The Sea i Århus bugt 2013, blev en midlertidig installation til store protester fra et begejstret publikum.
Det har ændret sig markant. I dag er der snart ikke den bro, det friluftsbad, den bygning, det kunstværk eller det staudebed der ikke på en eller anden måde forholder sig til cirklen som grundtanke. Intentionen må være at indskrive funktionerne i en given form og uden at denne behøver at være dikterende for måden den anvendes på så nytteværdien bliver besværlig.
Cirklen, cylinderen og kuglen hører da også ind under idealformerne, ligesom kvadratet kuben, pyramiden, trekanten, keglen polygonen etc. - Idealform fordi den kan beregnes og indgår som et grundelement i geometrien og er helt ren i fladen uden afbrud. Idealform fordi man indenfor skulpturen anvender den som en let læsbar form, der samtidig er åben for tolkningsmulighed.
 
Det gør cirklen til en let anvendelig og meget stærk form, der kan ”samle” alle de andre omkringliggende former. En cirkel nedfældet som plæne i en have - hvor alle tilstødende objekter som huset, skure, nabobygninger, plantebede, træer og busketter etc., stritter i meget vilkårlige retninger, - kan give haverummet den nødvendige ro og styrke der skal til, for at opnå en god balance imellem det kontrollerede og det frie.
Og så er den let at læse fordi det er en passiv flade der er retningsløs. Blikket ledes blødt rundt og ind mod centrum og man kan opleve hele fladen uden at flytte øjnene i ryk. Opholder man sig sammen med andre indenfor en cirkelform, er der ingen hierarkisk opdeling. Alle er lige. På et kvadrat og en rektangel derimod, flyttes blikket fra hjørne til hjørne, på grund af de rette vinkler. På en trekant er der endnu mere fart på synsfeltet. De betragtes da også som dynamiske former og de har alle, aktive retninger i fladerne.
Badebro i Fredericia


Kunsteren Carl André´ todimensionelle installationer med cirkel som tema
 Alternativ flisebelægning
 Havekunstneren C. Th. Sørensen var ikke bange for at give sine brugere en form. Hans barnlige leg med grundformer blev hverken en hæmsko eller hindring for om folk kunne få gavn af hans anlæg eller ej. Man fik i tilgift en sanselig oplevelse, hvilket også var hans ønske.
 En plantegning med cirkel som grundfigur i en kolonihave
 Bed i belægning
 Cirklesn kurver anvendt i sti, bed og terrassens form
 
 Den runde grønne flade giver rum og plads for træets stamme og krone
 Det cirkulære bassin som et fokuspunkt
Cirkelrunde græsbede som flydende øer på en plæne
 
Trylletromlerne i Kongens Have af Fabric Achitecture bygger på cirkler i forskellige størrelser, der flettes ind i bløde kurver.

 Illustration over den nye HC.Andersen have i Odense bygger på cirkeltem både i bygninger og i haverum.
 Vores verdensberømte danske gartner og landskabsarkitekt Jens Jensen drog til Amerika og påvirkede hele nationen med sit natursyn. The Clearing var et af hans specialer; en lysning i vildnisset med en cirkelform, stablet af sten, hvor man kunne sidde og tale sammen. Tingsted måske?
 Porcinai gjorde cirklen til sit varemærke
 En ny Københavnsk etageejendom, sikkert med inspiration fra en stabel pandekager!
 Et kendt kollegium i København
 Fliseformen må indordne sig.
 Den krumme sti langs indersiden af cirklen lokker vandreren på vej videre.
Is på vandspejlet er punktum i haven.