Kunst ved havet


Møllen med det lille husmandssted i baggrunden har været kunstnerhjem for Johannes Hofmeister i mange år. I nærmeste fremtid bliver her keramikværksted og et lille bageri.

For leden besøgte jeg et ægtepar, der er på vej til at flytte fra Kalmar i Sverige til Lønstrup i Nordjylland. De har købt et lille husmandssted ved møllen, lige før man kommer til Lønstrup fra Hjørring. Her boede og malede kunstmaleren Johannes Hofmeister (1914-1990).

Udsigten med Lønstrup ved havet, set fra marken foran møllen.


Mølle og menneske i det store landskab, af Johannes Hofmeister. Priserne på hans malerier holder stadig, siger Bruun Rasmussen

Ejendommen står uberørt og stort set intakt, som da han forlod den. Derfor er det da også prisværdigt at parret har kontaktet en bygningsarkitekt, der har en solid indsigt i den lokale byggeskik og kan lave oplæg til renoveringsarbejdet, så ejendommen får lov at bestå med sin lidt beskedne fremtoning i det barske landskab. (Her kunne Silvan-løsninger hurtig gøre kål på hele herligheden.)


Johannes Hofmeisters maleri af møllen med det lille menneske i det store landskab

Men hvad der nok er endnu mere sjældent i denne historie er, at parret også konsulterer en have- og landskabsarkitekt, som i samråd med bygningsarkitekten, skal give dem nogle forslag og bud på, hvorledes man kan gribe en beplantning og et haveområde an.

Det er vi så i fuld sving med nu....


Nederst på grunden er der en formidabel udsigt til det gamle kirketårn i baggrunden på bakken. Der skal selvsagt gå får på marken her i forgrunden, således at forgrunden, mellemgrunden og baggrunden får et sammenhængende terrænforløb og udtryk.Inde i en vinkel mellem to bygninger er der, ind i landet, udsigt til et dramatisk landskab med afgræssede marker. Her har Hofmeister sikkert også hentet inspiration.To bygningskroppe danner vinkel med halvmur, dør og en tronende mølle på bakken i baggrunden, der skærmer for den værste vestenvind. Her kan man med få midler skabe en lille uprætentiøs gårdhave.Johannes Hofmeisters stue med pejs. I baggrunden, døren ind til ateliéret.

C.Th. Sørensen in memory.


En akvarel af C. Th. Sørensens Geometriske Haver i Herning. Selv kaldte han dem for "De Musikalske Haver". Til venstre imellem ellipsen og trekanten ser man en hækskive, 11 meter lang og 9 meter høj, der er grundelementet for siderne i alle polygonerne: tre, fire, fem, seks, syv og ottekanten. Her står de som tomme smykkeskrin, men jeg synes de er meget inspirerende for en anderledes og meget utraditionel have

Da jeg i 2005 tegnede Ellipsehaverne, vidste jeg på forhånd at det skulle være noget med mange rum lavet af hække. Jeg tegnede hele sommeren og indtil en uge før alle hækplanterne kom med fragtmanden i slutningen af oktober, troede jeg at formen skulle være firkantet. Der var mange ting i planen der ikke helt gik op følte jeg. Det krumme terræn kunne ikke helt forlene sig med de firkantede rum. Det ville komme til at ligne nogle tørre osteskorper med bøjede sider tænkte jeg, indtil jeg pludselig en dag begyndte at tegne krumme vægge, præcis som jeg havde formet mine krukker og vaser og fade i ler, mange år der forinden. Pludselig gik det hele også op med de bugtede horisontlinjer i det omgivende landskab. Og stringensen kunne jeg få lov at få afløb for med en skarp, flad, vandret overkant på alle hækkene.


På vestsiden af bøgegangen ligger Græs- og staudehaven ud for det gamle stuehus med dobbeltbede på hver side af en græsplæne i præcis 100 meters længde, med snoede kanter formet af ellipsekurver og flankeret med 9 klippede ellipseformede trommer af liguster, for at skabe ro. Det har meget lidt med C. Th. Sørensen at gøre.

C. Th. Sørensens ovale kolonihaver i Nærum bar jeg i erindringen og De geometriske haver i Herning med de forskellige størrelser af rum lå ret præcist i min bevidsthed. Det skulle være forskellige størrelser af særhaver. Jeg havde netop lavet et portrætprogram om ham i dansk fjernsyn på DR2.
Jeg vidste, at der skulle være et varieret forløb i mellem de forskellige ellipser, således at mellemrummene kom til at spille en væsentlig rolle som have. Endelig skulle der være nogle kig ud i det landskab de ligger i. Mange krav at stille til en have.
Men det hele er forsøgt at løse på ret simpel måde, - og med skyldig tak til Carl Theodor Sørensen, der var enkelhedens mester.


På østsiden af den 100 meter lange bøgegang, ligger de 6 ellipser af forskellige størrelser, forskudte for hinanden og med hvert sit indhold. Rummene imellem ellipserne holdes nogenlunde tomme, for at forstærke de smukke hækkrumninger, det grønne gulv, den stor ahorn ved huset og himlen, hvorfra vi får lyset og et skysceneri, der hele tiden skifter. I venstre side af billedet, ser man en lille passage, der fører ind til de næste mellemrum.


Når man kigger tilbage, ser havebilledet ganske anderledes ud og man kan nemt forestille sig at der her kan holdes en fin fest d. 17 juni.Længere oppe, hvor ellipserne står tættere, bliver haven mere labyrintisk. Man får mulighed for at vælge forskellige veje og sigtelinjer igennem de klippede døre lokker.


Køkkenhavens krumme væg med en døråbning ligger som en bygningsrest på det skrånende terræn og med udsigt til landskabet gennem opstammede pil.


På modsatte side fortsætter køkkenhavens krumme væg som ringe i vandet med klippede buksbomsøjler der ligeledes står på krumme linjer af vintergækker i marts måned.I spøg døbte Anne Just området som "Mindelunden", og det har det heddet lige siden


Jeg ønsker og håber at alle mellemrummene vil bliver fyldt godt ud med glade havefolk d. 17. juni til THE GARDEN PARTY.

The Education of a Gardener

For mange år siden stødte jeg på bogen med ovenstående titel af Russel Page i boghandlen Plantarum. Den blev en slags lærebog for mig, for at jeg kunne forstå det 21 århundredes acumulerede havekunst fra de foregående 400 år. Jeg føler mig stærkt forbundet med Russel Page´ have- og natursyn. Vores kunstneriske baggrund er identiske, og som han, holder jeg også meget af at arbejde sammen med mine kunder ude i "felten", når planter i en ny have skal placeres på stedet.

Et udsnit af Russel Pages haver samt nogle af hans skitser er samlet i denne, nyere bog, som kan købes i en engelsk udgave, i boghandlen Plantarum, (følg linket ude til højre på siden)En lidt tåget gengivelse af det berømte parterrebed med taks, buksbom og cypresurt omkring det smukke spejlbassin ved Villa Silvio Pellico.


Russel Pages klassiker, The Education of a Gardener hives stadigvæk frem, nu og da, når mine opgaver sigter på de klassiske løsninger. Man skal være habil "light" ud i det engelske hvis man skal have fuld udbytte af bogen, og det er bestemt ikke en billedbog.


Jeg kan på det varmeste anbefale at bestille nyhedsbrevet i Bente Holm´ internetboghandel PLANTARUM, der har alt hvad havenørder kan forestille sig og hvad hjertet kan begære indenfor litteratur fra den ypperste have- og landskabskunst, entreprenante folk der giver fifs og tricks på terrasser til pleje af skurv og rust i pærer og æbler.
Skulle jeg vælge en bog at tage med på en øde ø, ville det blive The Education of a Gardener.

Bente Holm kommer med et skønsomt udvalg af mange smukke havebøger du kan købe, her i min have d. 17 juni - "at The Garden Party"