A NATURAL PERENNIAL MOOD

 Billederne her tog jeg i går, sidst på dagen i silende regn i forlystelsesparken i Odsherred på Sjælland, så I må bære over med kvaliteten.
 De viser resultaterne af nogle temmelig store græs- og staudebede jeg har designet og hvorledes mange hundrede småplanter, stukket i jorden i slutningen af marts, udarter sig hvis de får varme, gødning og rigeligt med vand. Og det har været tilfældet i år. Jeg er meget og glædelig overrasket over hvor flot bedene har udviklet sig hen over fem måneder siden hvor de 60 meter lange og 4-6 meter brede krumme bede i det tidlige forår, blot stod som mørke udgravninger på grunden af en mager grusgrav med små pletter af grønt, der stod og råbte til hinanden.
 Selvfølgelig kunne vi ikke nøjes med 6 og 8 af hver plante. Vi måtte kalkulere med 6 og 8 og 10 kasser a 24 stk. af hver sort.
 Her er bl.a. masser af mosebunke, sandrørhvene og staudehirse for at udtrykket bliver så naturnært som muligt og så det landskabelige udtryk er den fremherskende idé. Og ja, Hr. Oudolf lever ikke forgæves.
 For enden af bedene efterlod jeg nogle eksisterende træer hvorunder der blev plantet bregner, skovfrytler og biskophat for at understrege stemningen af skovbryn,
og her ses hvorledes bedet lysner udenfor `trægrænsen´
 Der er en del kertepileurt i flere gentagne grupper og normalt er jeg ikke til kombinationen af hvidt og rødt, men her fungerer det flot synes jeg, hvor kertepileurtens røde spir danner formmæssig kontrast til de hvide kugler på mandstro.
Nu skal der lægges nogle tusinde allium som kan byde gæsterne velkomne i tivoli til næste forår, inden bedene for alvor tager fat igen med fortsættelsen af den naturlige vækstdynamik.

GOT A PLAN

Til alle der holder af plantegninger, oversigter og de synlige strukturelle greb, som man anvender for at definere en have. Herover er planen over vores ca. 7000 kvm. store have; Ellipsehaverne der er formet over grundformen ellipsen som konciperet idé. Lange lige længde- og tværakser skærer sig igennem haverummene og relaterer til det omgivende landskab .
 
1: Parking
2: Orchard
3: Courtyard
4: Boxparterre
5: Cherrygarden
6: The Beachwalk (100 meter)
7: Herbgarden
8: Morningterrace
9. Woodgardens
10. Glasshouse
11: Hazelgarden
12: The Grass- and Perennialgarden
13: Meadows
14. The Moongarden
15: The Black Hole
16: The Golden Ratio
17: Empty Space
18:Vegetable Garden
19:Double Ellipse
20:Memorial Boxgrove
 

Året efter plantningen af de mange bøg i Ellipsehaverne i 2005-6, fandt jeg en gammel plan og den slående lighed  med Villa Gamberaia i Italien. (her er nord til højre) De to illustrationer viser hvorledes man med fordel kan holde sig til noget allerede skabt og herefter justere dette, ændre og tilføje sine egne mærker og værdier i relation til stedet, nutiden og havens mennesker.


GREEN SCREENS

 Tiden er igen kommet til den årlige klipning af de mange meter hække. Vi er to, gartner Torben og jeg har i fire dage gået på gangene og stået på stiger og i morgen kommer min søn og hjælper med det sidste; finpudsningen. Det er som at gå og pudse vægge, lidt bredere forneden og smallere jo længere man kommer op. Det giver de grønne vægge en solid virkning, som om de står der på jorden og aldrig vil blæse omkuld uanset hvor hårdt vejret måtte blive. En enkelt plante i bøgegangen har fået lov at vokse op, som en kontrolinstans for, hvor længe en bøg er om at vokse sig stor fra 50 cm. frøplante til et træ. Træet er nu ca. 4,5 meter og har en krone som en rigtig bøg skal have. I år bliver den savet ned til overkanten af hækken så den underordner sig de andre 2500 bøgeplanter. Den er nemlig blevet så stor at den skygger.
 Nu og da må man holde en pause, eller rettere; lave noget andet end det monotome klippearbejde på væggene og langs overkanterne, - derfor er det godt at have lidt buksbom at klippe i eller forsøge at være nøjagtig når de små træer på kanten af dobbeltellipsen skal tæmmes og formes.
 heldigvis får man også strakt armene ud ind imellem, ellers kan man ikke nå op i højden.
Korridoren der giver adgang fra den ene ende af haven til den anden deler samtidig haven op på langs i to forskellige afdelinger. og når klipningen kommer til overkanten bliver gulvet loddent af afklip og får samme grønne farve som væggene.
 Det spæde skud der strækker sig ud efter lyset bliver hårdt og kontant klippet ind på niveau.
 de små træer, stillet på toppen af dobbeltellipsen
 
`Mindelunden´ med de 17 klippede buxus er et andet motiv på træer der står plantet på koncentriske cirkelbuer.
.
- en tværgang skåret igennem et rum.
 Det tomme rum som er særlig populær om foråret fordi her er læ og hurtigt bliver varmt de dage hvor solen skinner. Bagved til højre ligger køkkenhaven og til venstre `Det Gyldne Snit´. Alle overkanter forsøger vi at holde vandrette så de ikke følger terrænets hældning, hvilket betyder at jo længere ned i haven man bevæger sig på den skrånende grund jo højere bliver hækkene; 3,2 meter.
De små træer der er placeret på overkanten af dobbeltellipsen har efterhånden fået karakterfulde stammer.
 Skovhaverne er omkranset af taks.
Himlen er taget i haven.