NORMER FOR FORMER


 Den dekorative, og samtidig produktive køkkenhave er en af de mest ambitiøse af alle former for havekunst. Effekten afhænger af stærke, geometriske strukturer og i højsommeren er det ejerens dyrkningstekniske evner for at skabe overdådig frodighed, der står sin prøve.
Frodigheden i den dekorative køkkenhave holdes på plads af præcise gangarealer, formklippede vækster, sporebeskårne frugttræer og andre faste, arkitektoniske indslag som eksempelvis plante-beklædte løvhytter og veldyrkede vækster på lodrette espaliér. Der høstes efter et fast princip. ”Geometrien må aldrig ødelægges ved eksempelvis at grave afgrøderne op fra den ene ende og tømme et helt bed”. Nej her skal altid være en jævn fordeling af planter i alle havens bede, hvorfor man må udtynde, så det ikke ses og hurtigt så på ny, eller genplante hullerne.Arkitektur letter arbejdet og forskønner køkkenhaven

Min hustru og jeg kan i år fejre 30 års jubilæum ud i køkkenhavekunstens praksis, men vi har aldrig efterlevet ovennævnte doktriner for at opnå en køn køkkenhave. Mindre kan gøre det. Og iveren efter at leve op til skiftende modediller tænder os ikke, ligesom dyrkningskunst må være et anliggende for landmænd, der går efter det store udbytte. Vi ønsker blot at kunne trække et par gulerødder, grave en grydefuld kartofler op i ny og næ, plukke lidt hindbær, blomsterbuketter til vaserne og prioritere et hvil på siddepladsen og nyde resultaterne af arbejdet. Vi glæder os over det som lykkes og forsøger at styre uden om de uundgåelige ulykker, der naturligt indfinder sig. På grund af mit fag, har vi dog altid benyttet nogle arkitektoniske greb fra den dekorative køkkenhavestil, hvilket gør arbejdet lettere og køkkenhaven kønnere.
Hvert år i marts begynder oprydningen i noget der ligner en forladt brandtomt. Grønkålen er kollapset og skæres ned så den kan skyde igen med en tidlig blomstring. Vi renser bedene for døde plantematerialer som rives sammen og køres ud på en af vore mange kompostbunker, der anvendes rundt omkring i haven. Men ALDRIG i køkkenhaven. Risikoen for spredning af sygdomme og skadedyr fra kompostbunker til kommende års grøntsager, har resulteret i denne procedure.
Struktur
Efterhånden som arbejdet skrider frem, tegner der sig en grundstruktur af et større antal 40. cm brede flisebelagte stier imellem ca. 110. cm. brede bede. Det hele ligner en overdimensioneret fodgængerovergang. Med de positive briller på; en malebog med streger og tomme aflange felter, der snart bliver farvelagt og fyldt ud. Det er det på sin vis også. Vi gemmer kopierne af grundplanen med årstal på, så vi altid kan se i hvilke bede de forskellige grøntsager har vokset de foregående år. Det gør arbejdet overskueligt og vekseldriften med afgrøderne nemmere fra år til år. Vi har konkluderet at en solid grundstruktur af faste bede og gange er den vigtigste disposition i køkkenhaven. Specielt hvis arealet er begrænset. Vi opnår samtidig en smuk kontrast imellem de stringente gange af genbrugsfliser og sommerens frodige grøntsager og blomster der slører linjerne. Bede der ikke betrædes kan beplantes meget tættere, udbyttet bliver langt større, og gødning og vand kan doseres nøjagtigt.

Rummet 

Den store hæk af bøg, danner et 17 meter langt og 12 meter bredt ellipseformet rum, der holder stormen ude og varmen fra sollyset inde, - to vigtige forudsætninger for et vellykket resultat, med mindre man dyrker kålhoveder. De kræver vind af kulingstyrke! Hækken, med vandret overkant, afgrænser den ydre verden og har også en æstetisk værdi, der ligger i forlængelse af den øvrige haves idé og formprincipper.

Gange letter arbejdet og forskønner gåturene
 Langs indersiden af hækken er der anlagt en gang til spadsereture med udsyn over hele køkkenhaven, og hvorfra man har fri adgang til bede og mellemgange. Gangen er også anlagt for at lette arbejdet når vi klipper hæk, og der er plads til trillebøren, når afklip og sammenrevet ukrudt fra bedene skal køres væk. Den krumme sti er yderligere markeret med en lav hæk af lavendel, der forstærker køkkenhavens form, giver farve og tiltrækker mange insekter. - To brede græsklædte hovedgange rækker ud i de fire verdenshjørner og skærer den ellipseformede køkkenhave i fire stykker. Mod øst er opført en lille hytte med roser, klematis og humle over en lille terrasse, hvor vi holder hvil og pauser fra arbejdet. Herfra vurderer vi også løbende havens udseende og planlægger forbedringer. Mangler her mere højde, ud over de fire tårnformede espaliér midt i haven med roser, klematis og brombær? - skal ligusterklodserne ind mod den lange midtergang klippes lavere? – hvad kan vi forbedre?

10 praktiske principper for en grundstruktur, der forskønner køkkenhaven

- Køkkenhaven er inddelt i stykker, af gange og stier, så de matcher havens form og brug.

- To 100 cm. brede gange, krydser midt i haven og ender i en siddeplads og tre udgange.

- Flere udgange i hækken giver lettere adgang med materialer til og fra haven.

- I 120 cm. brede bede, kan man dyrke tæt og luge fra begge sider uden at træde i bedet.

- 40 cm. brede flisebelagte stier, giver ro og tørre sko når man skal arbejde i urtebedene

- En sti langs ydersiden af køkkenhavens urtebede giver overblik, adgang og luft i haven.

- En lille terrasse med siddepladser for enden af køkkenhaven gør haven beboet.

- Små hække af lavendel og klippede liguster langs gange tilfører haven fast form.

- Flerårige som asparges, rabarber, frugtbuske etc. plantet symmetrisk, giver haven struktur.

 

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar